19. 06. 2014

Delavnica: Osnove obveščevalne dejavnosti javnih virov - OSINT

Dogodek bo potekal v organizaciji Instituta za korporativne varnostne študije, Slovenskega združenja korporativne varnosti in SE Europe Corporate Security Associoation. Delavnica je namenjena vsem, ki pri svojem delu uporabljajo prosto dostopne vire za raziskave oziroma se srečujejo z izzivi iskanja različnih podatkov in spremljanja vsebin iz njihovega poslovnega okolja.

ICS Center za informacijsko varnost

Instutut za korporativno varnostne študije z ustanovitvijo ICS Centra za informacijsko varnost sistematično nadgrajuje prenos novih spoznanj in dobrih praks do končnih uporabnikov, ki se pojavljajo v javnem in zasebnem okolju. Preverjene rešitve temelječe na novih raziskavah in spoznanjih so tisti kvalitetni pogoj za uspešno rešitev problemov in izzivov, ki jih prinaša dinamično varnostno okolje.

Program

08.40 – 9:00

Prihod in registracija

09:00 - 09:15

Otvoritev delavnice:

doc. dr. Denis Čaleta, predsednik Slovenskega združenja korporativne varnosti

09:15 – 10.00

Predavanje:

Metode in orodja obveščevalne dejavnosti

Blaž Ivanc, mag., ICS – Center za informacijsko dejavnost

10:00 – 10:20

Odmor za kavo

10:20 – 10:40

Priprava delovnega mesta

10:40 – 11:50

Delavnica:

Iskanje podatkov / Semantični splet / Uporabna orodja

Blaž Ivanc, mag., ICS – Center za informacijsko dejavnost

11:50 - 12:00

Odmor

12:00 - 12:45

Delavnica:

Demonstracija delovnega procesa obveščevalne dejavnosti javnih virov

Blaž Ivanc, mag., ICS – Center za informacijsko dejavnost

12:45 – 13:00

Zaključek posveta

doc. dr. Denis ČALETA predsednik organizacijskega odbora

Lokacija

Konferenčna dvorana ICS Ljubljana

Cesta Andreja Bitenca 68

1000 Ljubljana

Namen delavnice

Delavnica je namenjena vsem, ki pri svojem delu uporabljajo prosto dostopne vire za raziskave oziroma se srečujejo z izzivi iskanja različnih podatkov in spremljanja vsebin iz njihovega poslovnega okolja.

  • Na različnih primerih bodo prikazani pristopi zbiranja in analize podatkov.
  • Udeleženci bodo spoznali metode učinkovitega izkoriščanja prosto dostopnih spletnih vsebin.
  • Hkrati bodo udeleženci dobili občutek in zavedanje o tem, kako poteka takšen proces v večjih mednarodnih korporacijah in državnih obveščevalno-varnostnih agencijah.
  • Predstavljeni pristopi omogočajo pridobitev pravih podatkov v času, ko jih potrebujemo.
  • Osnove, ki jih bodo spoznali na delavnici, bodo prispevale k uspešnosti in učinkovitosti opravljanja delovnih nalog na poslovnem in zasebnem področju