03. 06. 2015

Delavnica »KRIZNO UPRAVLJANJE V KORPORACIJAH - V VSAKI KRIZNI SITUACIJI SO TUDI PRILOŽNOSTI«

PREDAVATELJ - gospod Andrej PODVRŠIČ, vrhunski strokovnjak na področju managementa korporativne varnosti, je diplomant FBIja in ponosni lastnik mnogih mednarodnih izobraževalnih diplom in priznanj, nekdanji direktor slovenske policije, zadnja leta pa direktor korporativne varnosti za področje Evrope, Bližnjega Vzhoda in Afrike pri podjetju DuPont de Nemours International Sarl, ki deluje na 90 trgih in po celem svetu zaposluje prek 80.000 ljudi.

Uvod

V dinamičnem okolju poslovanja so krize, ki nastajajo zaradi različnih dejavnikov, postale del našega vsakdana. Če želimo biti učinkoviti in konkurenčni moramo biti sposobni naše organizacije voditi v smeri ustrezne prožnosti odzivanja na krizne dogodke. Učinkoviti modeli celovitih pristopov do obvladovanja tveganj so nujni za neprekinjeno poslovanje naših organizacij. V kolikor ste postavljeni pred dileme in vprašanja povezana s naslednjim:

 • Kako prepoznati tveganja in dejavnike, ki vodijo v krizo?
 • Kakšne pristope in modele uporabiti, da bomo na pojav krize ustrezno pripravljeni?
 • Kako se naj lotimo upravljanja in obvladovanja kriznih situacij?
 • Kako postaviti ustrezno organizacijsko strukturo na področju strateškega managementa in korporativne varnosti za delovanje učinkovitega sistema odzivanja na krizna stanja?
 • Kakšne so primerjalne prakse v neposrednih okoljih mednarodnih korporacij, ki delujejo v globalnem okolju?
 • Kako učinkovito upravljanje s krizno situacijo spremeniti v svojo konkurenčno prednost in poslovno priložnost?
 • Kako teoretična znanja nadgraditi z neposrednimi praktičnimi primeri, kjer aktivno sodelujem v reševanju “case study”?

Če potrebujete nova znanja in odgovore na zgoraj zastavljena vprašanja je delavnica z naslovom Krizno upravljanje - v vsaki situaciji so tudi priložnosti” pravo mesto za vas, da se nam pridružite!

Program

 • Izzivi današnjega okolja (24/7) z opredelitvijo neposrednih primerov.
 • Prepoznati probleme in jih uspešno rešiti pred eskalacijo v krizo.
 • KORPORATIVNI MODEL KRIZNEGA UPRAVLJANJA.
 • Izboljšati krizno upravljanje – pripravljenost na odzivanje in povečanje konkurenčne prednosti,
 • Real Case scenario in njegovo reševanje (sodelovanje udeležencev v reševanju zastavljenih problemov)

KDO VODI DELAVNICO

Gospod Andrej Podvršič je vrhunski strokovnjak na področju managementa korporativne varnosti trenutno zaposlen v podjetju DuPont de Nemours International Sarl, s sedežem v Ženevi, Švica. Kot direktor korporativne varnosti je v korporaciji odgovoren za področje Evrope, Bližnjega vzhoda in Afrike. DuPont je globalno prisoten v več kot 90 državah in zaposluje okoli 80 000 ljudi 97 narodnosti,v preteklem je imel 38 B USD prihodkov, v omenjenih regijah zaposluje 18 000 ljudi v več kot 50 državah, na več kot 300 lokacijah.

Akademska izobrazba

Leta 1995 je diplomiral na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za družbene vede, smer obramboslovje in mednarodne zadeve.

Strokovna izobrazba

Andrej Podvršič je diplomant FBIja in ponosni lastnik mnogih mednarodnih izobraževalnih diplom in priznanj - FBI NAA 1994, Human Resources Management, Stress Management, Criminal Justice, Working Place Violence, Crisis Management, Public Affairs, Communication, Threat Management; Six Sigma certified; ISMA Executive Leadership, ISMA Advanced Leadership Program; Kellogg School of Management – ISMA Senior Executive Leadership Program; IMD- Executive Leadership Program.

Pretekle delovne izkušnje

Vlada Republike Slovenije (1984-2003):

 • generalni konzul Republike Slovenije, Ministrstvo za zunanje zadeve, New York, ZDA (2000-2003)
 • generalni direktor Slovenske policije, Ministrstvo za notranje zadeve (1999-2000)
 • višji svetovalec predsednika vlade dr. Janeza Drnovška (1998-1999)
 • višji svetovalec, Ministrstvo za zunanje zadeve (1997-1998)
 • pomočnika direktorja CID, Ministrstvo za notranje zadeve (1995-1997)
 • višjega inšpektorja v CID, Oddelek za droge, Ministrstvo za notranje zadeve (1991-1995)
 • kriminalist, forenzik, CID Ljubljana, Ministrstvo za notranje zadeve (1984-1991)

Članstvo v mednarodnih organizacijah

 • Slovensko združenje za korporativno varnost
 • European Institute of Corporate Security Management
 • IPA (International Police Association)
 • FBI NA (FBI National Academy Associates)
 • IACP (International Association of Chiefs of Police)
 • ISMA (International Security Managers Association)

Lokacija dogodka

Austria Trend Hotel Ljubljana

Dunajska cesta 154
1000 Ljubljana

Vsebina in namen

V dinamičnem okolju poslovanja so krize, ki nastajajo zaradi različnih dejavnikov, postale del našega vsakdana. Če želimo biti učinkoviti in konkurenčni moramo biti sposobni naše organizacije voditi v smeri ustrezne prožnosti odzivanja na krizne dogodke. Učinkoviti modeli celovitih pristopov do obvladovanja tveganj so nujni za neprekinjeno poslovanje naših organizacij. V kolikor ste postavljeni pred dileme in vprašanja povezana s naslednjim:

 • Kako prepoznati tveganja in dejavnike, ki vodijo v krizo?
 • Kakšne pristope in modele uporabiti, da bomo na pojav krize ustrezno pripravljeni?
 • Kako se naj lotimo upravljanja in obvladovanja kriznih situacij?
 • Kako postaviti ustrezno organizacijsko strukturo na področju strateškega managementa in korporativne varnosti za delovanje učinkovitega sistema odzivanja na krizna stanja?
 • Kakšne so primerjalne prakse v neposrednih okoljih mednarodnih korporacij, ki delujejo v globalnem okolju?
 • Kako učinkovito upravljanje s krizno situacijo spremeniti v svojo konkurenčno prednost in poslovno priložnost?
 • Kako teoretična znanja nadgraditi z neposrednimi praktičnimi primeri, kjer aktivno sodelujem v reševanju “case study”?

Če potrebujete nova znanja in odgovore na zgoraj zastavljena vprašanja je delavnica z naslovom Krizno upravljanje - v vsaki situaciji so tudi priložnosti” pravo mesto za vas, da se nam pridružite!

CILJI DELAVNICE

 • OPREDELITEV tveganj / KRIZNE situacije
 • Kako prepoznati tveganje s potencialom da preide v krizo
 • Kako oceniti tveganja s kriznim potencialom
 • Različni modeli kriznega upravljanja
 • Poudarki na področju kriznega komuniciranja
 • Delavnica z neposrednim praktičnim pristopom

KOMU JE DELAVNICA NAMENJENA

 • Managerem v korporativnem okolju
 • Korporativno varnostnim managerjem
 • Ostalim kljucnim korporativnim funkcijam (Finance, Kadrovska sluzba, logistika, informatika, ETC.)

VSEBINSKI SKLOPI DELAVNICE

 • Izzivi današnjega okolja (24/7) z opredelitvijo neposrednih primerov
 • Prepoznati probleme in jih uspešno rešiti pred eskalacijo v krizo
 • KORPORATIVNI MODEL KRIZNEGA UPRAVLJANJA
 • Izboljšati krizno upravljanje – pripravljenost na odzivanje in povečanje konkurenčne prednosti
 • Real Case scenario in njegovo reševanje (sodelovanje udeležencev v reševanju zastavljenih problemov)