Vodja raziskovalne skupine ICS objavila znanstveni prispevek v publikaciji z mednarodno odmevnostjo

11. december 2011

Članki

Doc. dr. Denis Čaleta vodja raziskovalne skupine ICS je skupaj z g. Gorazdom Rolihom iz Ministrstva za obrambo, objavil pregledni znanstveni članek v publikaciji "Sodobni vojaški izzivi/Contemporary Military Challenges". Članek nosi naslov "Kibernetska varnost v družbi in delovanje kritične infrastrukture - Analiza stanja na obrambnem področju v Republiki Sloveniji/Cyber security in the operational of critical infrastructure - An analysis of situation in the field of Slovenian defence" (str. 41-60).