V reviji Podjetnik objavljen prispevek ICS o pomenu korporativne varnosti

13. oktober 2011

Članki

V oktoberski številki revije Podjetnik je dr. Denis Čaleta objavil prispevek z naslovom "Varnost mojega podjetja". Srednja in mala podjetja v Sloveniji predstavljajo temelj gospodarskega delovanja in razvoja. Na žalost pa ravno ta podjetja na področju celovitega zagotavljanja varnosti svojega poslovanja in obvladovanja tveganj ne posvečajo dovolj velike pozornosti temu ključnemu področju njihovega poslovanja. To je marikdaj tudi razlog za izgubo konkurenčnih prednosti, nepredvidenih stroškov in nenazadnje propada podjetja. Zaradi navedenega so taki prispevki še kako pomembni, predvsem s stališča dvigovanja zavedanja podjetniške populacije o potrebnosti pristopov za celovito obvladovanje tveganj poslovanja v zahtevnem konkurenčnem okolju.

Več o prispevku