V Reviji obramba je objavljen prispevek z naslovom "Korporativna varnost"

V aprilski številki Revije Obramba je objavljen prispevek doc. dr. Denis Čalete z naslovom "Korporativna varnost".

19. april 2011

Članki

Prispevek strokovni javnosti prinaša poglede in dileme na področju razvoja korporativne varnosti. Poleg navedenega podrobneje opisuje zadnje pomembne korake, ki jih je Inštitut za korporativne varnostne študije opravil pri promociji zavedanja in razvoju področja korporativne varnosti v Republiki Sloveniji in tudi v širšem mednarodnem okolju.

Več o Reviji Obramba