Situacija v TEŠ kaže na neupoštevanje osnovnih varnostnih dejavnikov tveganja povezanega s kadrovskim potencialom

26. maj 2016

Članki

Dr. Denis Čaleta je v informativni oddaji Odmevi podal izjavo vezano na škodne dogodke, ki so se z zaustavitvijo procesa proizvodnje električne energije zgodili v Termoelektrarni Šoštanj. Posebej je poudaril, da se strateška vodstva podjetij ne zavedajo, da je lahko nemotiviran in varnostno slabo ozaveščen posameznik, pomembno tveganje za varnost delovanja poslovnih procesov. Še posebej je to izpostavljeno v objektih kritične infrastrukture in drugih ključnih organizacijah. Obvladovanju teh tveganj bo potrebno pristopiti zelo resno in samo s celovitim pristopom. Parcialne rešitve in zanemarjanje teh varnostnih dejavnikov bo tudi v prihodnje dopuščalo visoka tveganja, ki se jih organizacije v tem kompleksnem in dinamičnem varnostnem okolju nikakor ne smejo privoščiti.

Celoten prispevek