Prostovoljci, plačanci in idealisti na kriznih žariščih ob povratku lahko predstavljajo varnostno tveganje

08. september 2014

Članki

V zadnjem obdobju je v javnosti veliko strokovnih razprav o stopnji tveganja, ki jih predstavljajo plačanci ali prostovoljci držav iz Evropske unije ob njihovem povratku iz kriznih žarišč. Dejstvo je, da gre večina teh pripadnikov skozi skrben proces rekrutacije skozi katerega se izvaja tudi proces radikalizacije. Ravno ta radikalna stališča pri teh pripadnikih ob povratku predstavljajo pomembno tveganje, ki ga nacionalni obveščevalnostni organi nikakor ne smejo zanemariti. V tej povezavi pa se je potrebno tega problema zavedati tudi v korporativno-varnostnem okolju, še posebej tam kjer organizacije obvladujejo kritično infrastrukturo. Dr. Denis Čaleta je v časniku Večer v prispevku Aleša Kocjana z naslovom "Plačanci, idealisti, avanturisti v vojnah drugih" in "Kjer je vojna tam je denar" podal svoj pogled na te procese.