Pričakujejo se spremembe zakona o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji

11. maj 2017

Članki

Dr. Denis Čaleta je kot predstavnik Instituta za korporativne varnostne študije za določene medije komentiral predlagane obširne spremembe zakona o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji. Dejstvo je namreč, da so varnostne grožnje postale kompleksnejše od preteklega obdobja, kar pred nas postavlja zahtevo, da ustrezno uredimo zakonsko podlago za učinkovitejše delo obveščevalno-varnostnih služb. Vendar je v tem delu treba jasno poudariti, da se je potrebno tega procesa lotiti zelo premišljeno in s potrebno mero strokovne in javne razprave, ki bo predvsem prinesla uravnotežen sistem zagotavljanja nacionalne varnosti. Trenuten obsežen predlog sprememb zakona o SOVI ne kaže na to, da so rešitve zapeljane v smeri ustrezne podlage za delo nacionalne obveščevalno-varnostne agencije, predvsem pa odpirajo vrsto dilem na področju učinkovitega nadzora s strani ustreznih demokratičnih institucij in koordinacije dela z drugimi organi, predvsem Policijo in pravosodnim sistemom.

Več je dostopno na:

Spletni portal Siol.net - http://siol.net/novice/sloveni...

Časnik Dnevnik - https://www.dnevnik.si/1042771...

Spletni portal MMC - http://www.rtvslo.si/slovenija...