Predstavnik ICS v strokovni reviji Zaštita podal slovenske izkušnje s področja varovanja kritične infrastrukture

Dr. Denis Čaleta je v Hrvaški visoko strokovni reviji Zaštita Croatian security Magazine, objavil prispevek z naslovom "Slovenska izkustva - prilika za privatnu zaštitu" kjer je hrvaškemu strokovnemu občinstvu predstavil slovenske izkušnje na področju procesov zaščite kritične infrastrukture.

15. februar 2013

Članki