Predsednik Sveta ICS v Nedelu komentiral možne povezane terorizma s procesi tihotapljenja orožja skozi Slovenijo

Doc. dr. Denis Čaleta je v časniku Nedelo komentiral procese tihotapljenja orožja po Balkanski ruti,ki teče tudi skozi Slovenijo in njene povezave z domnevnim oskrbovanjem teroristov. Dejstvo je, da je osnovna naloga organov nacionalnovarnostnega sistema spremljanje celotnega spektra groženj, med katere vsekakor sodi tudi mednarodni terorizem. Ob trenutnem odkritju in razbitju kriminalne združbe, se nam upravičeno vedno postavlja vprašanje o uspešnosti preprečevanja tihotapljenja orožja in drugih prepovedanih stvari skozi Slovenijo. Dejstvo je, da varnostnim grožnjam ne moremo ubežati, temveč se moramo z njimi spoprijeti, kot eden izmed pomembnih delov mednarodne skupnosti.

20. maj 2012

Članki

Priloge