Predsednik Sveta ICS v časniku Nedeljski dnevnik analizira stanje na področju terorizma

Bližajoča 10. obletnica teroristčnih napadov predstavlja določeno obdobje, kjer lahko z dovoljšnjo mero kritične distance ocenimo stanje na področju procesov zoperstavljanja terorizmu. Dr. Denis Čaleta je dal za časnik Nedeljski dnevnik obširni intervju, kjer podaja svoje videnje uspešnosti protiterorističnih strategij in vzroke za pojavljanje terorističnih groženj.

08. september 2011

Članki

Prispevek v Nedeljskem dnevniku z naslovom "Mediji dajejo teroristom kisik" med datotekami.