Predsednik Slovenskega združenja za korporativno varnost dal intervju za strokovno revijo Gasilec

02. november 2017

Članki

Dr. Denis Čaleta je kot predsednik Slovenskega združenja za korporativno varnost dal intervju za strokovno revijo Gasilec. Omenjena revija je ena od najstarejših strokovnih revij na slovenskem saj ima več kot 100 letno tradicijo izhajanja. V zadnjem obdobju so bili v javnosti zelo izpostavljeni primeri velikih požarov v industrijskih objektih. Dejstvo je, da je pomemben del zagotavljanja korporativne varnosti v naših organizacijah tudi obvladovanje tveganj, ki jih prinaša požarna ogroženost. Zaradi navedenega je izmenjava strokovnih pogledov med posameznimi organizacijskimi okolji nujna za boljše razumevanje procesov, ki nam v končni posledici lahko pomagajo k bolj učinkovitemu obvladovanju tveganj. Že dejstvo, da je Gasilska zveza Slovenije postala korporativni član Slovenskega združenja za korporativno varnost kaže na pomen in visoka pričakovanja od tega sodelovanja.