Predsednik Slovenskega združenja korporativne varnosti v medijih opozarja na pomen kritične infrastrukture za delovanje Republike Slovenije

09. april 2015

Članki

Dr. Denis Čaleta je v imenu Slovenskega združenja korporativne varnosti v rubriki gostujoče pero v časniku Delo objavil komentar z naslovom "Nacionalna varnost kot temelj državnosti". V prispevku problematizira dosedanje pristope pristojnih organov do zaščite kritične infrastrukture. Nacionalna varnost in nacionalni interesi morajo biti v tesnem sozvočju z aktivnostjo vseh pooblaščenih subjektov kadar govorimo o zaščiti kritične infrastrukture. V okviru tega je posebej izpostavljena potreba vzpostavitve učinkovitega temelja za izvajanje javno-zasebnega partnerstva. Le ta je nujni predpogoj za nemoteno delovanje kritične infrastrukture, še posebej tiste, ki v prehaja v zasebno lastništvo. Slovensko združenje korporativne varnosti ima v tem okviru pomembne izkušnje in lahko nudi ustrezno pomoč pri oblikovanju teh partnerstev.