Predsednik organizacijskega odbora v medijih predstavil mednarodno konferenco "Dnevi korporativne varnosti"

Doc. dr. Denis Čaleta, predsednik organizacijskega odbora mednarodne konference je v intervjuju za regionalno strokovno revijo A&S Adria, predstavil cilje in namen mednarodne konference. Kot predsednik Slovenskega združenja korporativne varnosti je v prispevku poudaril tudi vlogo združenja in smele načrte za mednarodno regionalno povezovanje sorodnih združenj v regiji JV Evrope. Posebna pozornost je bila namenjena tudi prihajajočemu multidisciplinarnemu magistrskemu programu "Management korporativne varnosti", ki bo v jeseni zaživel v sodelovanju Instituta za korporativne varnostne študije in Fakultete za podjetništvo/GEA College.

15. februar 2012

Članki