Poklic managerja korporativne varnosti počasi, vendar zanesljivo pridobiva na prepoznavnosti

24. junij 2018

Članki

V Svetu kapitala, poslovnem tedniku časopisa Delo, je bil 22.6.2018 objavljen prispevek z naslovom "Rock zvezda med poklici bo menedžer korporativne varnosti". V omenjenem prispevku je dr. Denis Čaleta, predsednik Sveta ICS-Ljubljana in vodja katedre za z upravljanje tveganj in korporativno varnost na Fakulteti za podjetništvo-GEA College poudaril, da je povpraševanje organizacij po omenjenih profilih vedno bolj izraženo. V zadnjem obdobju so bili sprejeti trije pomembni zakonski predpisi s stega področja in sicer Zakon o kritični infrastrukturi, Zakon o informacijski varnosti in EU Direktiva o varovanju osebnih podatkov (GDPR), ki bodo potrebo po tem profilu kadra še dodatno izpostavle. Seveda pa se vedno bolj krepi zavedanje, da je uspešno poslovanje organizacij v zahtevnem poslovnem okolju, kjer se pojavlja vedno več varnostnih tveganj, nujno povezano s postavitvijo in učinkovito delujočim sistemom korporativne varnosti. Učinkovito zagotavljanje koporativne varnosti in obvladovanja tveganj pa je tesno povezano z visoko usposobljenim kadrom korporativno varnostnih managerjev.