Poglobljena analiza stanja varnostne kulture v družbi in nauki afere Pirangate

Dr. Denis Čaleta je kot predstavnik Instituta za korporativne varnostne študije v časniku Delo objavil prispevek z naslovom "Nizko varnostno zavedanje celotne družbe - Nauk afere Pirangate" v kateri je podal podrobno analizo stanja varnostnega kulture in zavedanja v Republiki Sloveniji ter razloge, ki so pripeljali do omenjene afere.

29. julij 2015

Članki