Korporativna varnost ključnega pomena tudi za učinkovito delovanje podjetij

23. november 2017

Članki

Dr. Denis Čaleta je v intervjuju za spletni portal Novi podjetnik posebej izpostavil pomen zavedanja, da je učinkovito obvladovanje varnostnih tveganj nujni predpogoj za uspešno delovanje podjetniškga okolja. Korporativna varnost predstavlja orodje v rokah strateškega managementa, s katerim lažje in bolj učinkovito zagotavlja upravljanje z celim nizom tveganj, ki jih pred podjetja postavlja zahtevno globalno poslovno okolje. V intervjuju je podrobno predstavil dejavnost korporativne varnosti, kar bo podjetnikom v ustreno pomoč, za lažje razumevanje pomena celovitega pristopa za obvladovanje tveganj.

Več si lahko preberete v celotnem besedilu intervjuja, ki je dostopen na povezavi - https://novipodjetnik.si/korporativna-varnost-dr-denis-caleta-intervju/