Komentar ob 11. obletnici terorističnih napadov na ZDA

Predsednik Sveta ICS je za častnik Večer podal svoje videnje obdobja zoperstavljanja terorizmu 11. let po terorističnih napadih na ZDA.

11. september 2012

Članki