ICS preko medijev aktivno osvešča širšo javnost o pomenu korporativne varnosti

29. april 2013

Članki

Institut za korporativne varnostne študije izvaja aktivno medijsko kampanijo za promocijo in dvigovanje zavedanja o pomenu korporativne varnosti. V tem okviru je še posebej izpostavljen pomen korporativne varnosti v okviru obvladovanja kritične infrastrukture, ki je ključna za nemoteno delovanje širše družbene skupnosti.