ICS kot sozaložnik izdal zbornik z naslovom "National Critical Infrastructure Protection - Regional Perspectives"

02. januar 2014

Članki

Institut za korporativne varnostne študije je skupaj Fakulteto za bezbednostne študije iz Beograda izdal zbornik z naslovom "National Critical Infrastructure Prostection - Regional pespectives" (ISBN 978-86-84069-84-1), ki vsebuje aktualna spoznanja, razprave in dobre prakse s področja zaščite kritične infrastrukture.