5. Jubilejna mednarodna konferenca »Dnevi korporativne varnosti 2014«

Jubilejna 5. mednarodna konferenca Dnevi korporativne varnosti z osrednjo temo »Učinkovitost odzivov na tveganja v dinamičnem poslovnem okolju«, predstavlja tematsko znanstveno in strokovno srečanje vseh, ki se srečujejo s problemi upravljanja varnostnih tveganj v sodobnem varnostnem okolju. V okviru dnevov korporativne varnosti bo potekala tudi 1. mednarodna konferenca z nazivom »Informacijska varnost - danes in jutri" z osrednjo temo »Spremenjeni pristopi za obvladovanje informacijskih tveganj«. Omenjeni konferenci predstavljata osrednja znanstvena in strokovna dogodka v regiji na področju korporativne varnosti.

 

Pomembni datumi:

  • Prijava naslovov referatov 13. januar 2014

  • Obvestilo avtorjem o sprejetju prijave referatov do 17. januarja 2014

  • Oddaja referatov 21. februar 2014

  • Oddaja končne verzije referatov v primeru recenzijskih dopolnil 03. marec 2014

  • Zadnja možnost prijave na konferenco 17. marec 2014

  • Izvedba mednarodne konference 18. in 19. marec 2014


Namen konference

Mednarodna jubilejna 5. konferenca »Dnevi korporativne varnosti 2014« predstavlja tematsko znanstveno in strokovno srečanje vseh, ki se srečujejo s problemi upravljanja varnostnih tveganj v sodobnem varnostnem okolju s posebnim poudarkom na informacijskih tveganjih. Omenjena konferenca predstavlja osrednjo znanstveno in strokovno konferenco v regiji na področju korporativne varnosti in v okviru tega še posebej informacijskih in kibernetskih tveganj.

 

Cilj konference je predstaviti najnovejša spoznanja in raziskovalne ugotovitve, primere dobre prakse ter primere uspešnih prenosov znanj v prakso, omogočiti neposreden stik med teoretiki in praktiki ter pospešiti razgrinjanje in reševanje aktualnih problemov s področja korporativne varnosti.

V sodobni družbi tveganj in ogrožanj je varnost dobrina, katera potrebuje vse več pozornosti in sistemskega pristopa. Ustrezen sistemski pristop pri zagotavljanju varnosti v podjetjih in drugih organizacijah javnega in zasebnega okolja prinaša koristi, ki se odražajo na področju konkurenčnosti, sposobnosti preživetja in razvoja v zelo zahtevnih finančnih okoliščinah ter zagotavlja ustrezno delovanje organizacije v stalno spreminjajočem se varnostnem okolju, obremenjenim z najrazličnejšimi oblikami varnostnih tveganj in groženj. Namen srečanja je poleg navedenega odpreti razpravo o problematičnih aktualnih vsebinah in praksi, pri čemer je bistveni poudarek na predstavitvi znanstvenih in strokovnih dognanjih in njihovem procesu implementacije v prakso.

 Proces globalizacije spreminja tako poslovne modele organizacij v javnem in zasebnem sektorju in z njimi povezani management kot tudi spremembo sistemov izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja. Le tako lahko v ospredje stopa spremenjeno strateško in povezovalno razmišljanje, ki razume in vključuje družbeno odgovornost na področju obvladovanja varnostnih tveganj s paradigmo trajnostnega razvoja. Zaradi navedenega je pomen konference opozoriti znanstveno in strokovno javnost s področja korporativne varnosti na pomen družbene in individualne odgovornosti pri procesih obvladovanja varnostnih tveganj ter s tem zagotavljanja predpogojev za trajnostni razvoj organizacij v javnem in zasebnem okolju ter nenazadnje sodobne družbe kot celote.

S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.
V REDU
Cookies help us deliver our services. By using our services you agree to our use of cookies.
OK