9. mednarodna konferenca »Dnevi korporativne varnosti«

KDAJ - 14. in 15. marec 2018

KJE - Kristalna palača, Ljubljana

 

Mednarodna konferenca »Dnevi korporativne varnosti«, predstavlja tematsko znanstveno in strokovno srečanje vseh, ki se srečujejo s problemi upravljanja varnostnih tveganj v sodobnem varnostnem okolju. V okviru dogodka bo potekala tudi 5. mednarodna konferenca »Informacijska varnost - danes in jutri".  Omenjeni konferenci predstavljata osrednja znanstvena in strokovna dogodka v regiji na področju korporativne varnosti.

V okviru otvoritvene slovesnosti bo potekala podelitev pomembne slovenske nagrade z nazivom "Slovenian Grand Security Award" za leto 2018.

 

Oglejte si video o konferenci!

spodaj_slo2


Predavatelji

 

Brane

Dr. Brane Bertoncelj, Slovensko združenje korporativne varnosti

Diplomiral na Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo, smer obramboslovje, ter nadaljeval z magisterijem na Filozofski fakulteti iz psihologije in naredil doktorat na Fakulteti za družbene vede področje obramboslovja. 

Ima več kot 45 let delovnih izkušenj, predvsem na področju gotovinskega poslovanja, varnosti in obrambe. Vrsto let je deloval kot  direktor gotovinskega poslovanja Banke Slovenije. Njegov neprecenljiv dosežek je vsekakor koordinacija projekta Banke Slovenije v zvezi z zagotavljanjem pogojev za gotovinsko poslovanje pri uvedbi eura v Republiki Sloveniji. Poleg tega pa je potrebno izpostaviti reformo plačilnih sistemov Slovenije na področju denarnih transakcij ter v številne projekte povezane z varnostnimi vprašanji in pripravami koncepta nacionalne  varnosti Slovenije. 

Zelo aktiven in spoštovan je tudi v mednarodnem okolju saj je kot veteran različnih ekspertnih združenj kot sta Eurosystem’s Banknote Committee (BANCO) in Central Bank Counterfeit Deterrence Group (CBCDG). Še vedno pa je kot zunanji ekspert aktiven pri izobraževanjih v Banki Slovenije in Slovenskem bančnem združenju.

V letu 2014 je prejel prestižno nagrado »Slovenian Corporate Security Award« v kategoriji »Korporativni varnostni manager leta«. V zadnjem obdobju pa viden član Slovenskega združenja za korporativno varnost, ki s svojimi bogatimi izkušnjami in znanjem usmerja in mentorira mlajše generacije korporativno varnostnih managerjev.

Andrej

G. Andrej PODVRŠIČ - Chief Security Officer/Generalni Direktor korporativne varnosti v korporaciji Chemours Company

Je strokovnjak na področju managementa korporativne varnosti, trenutno zaposlen kot direktor korporativne varnosti v korporaciji Chemours Company, predhodno direktor korporativne varnosti v korporaciji DuPont de Nemours International Sarl za področje Evrope, Bližnjega vzhoda in Afrike.

Leta 1995 je diplomiral na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za družbene vede, smer obramboslovje in mednarodne zadeve.Med drugim je diplomant FBIja in lastnik mnogih mednarodnih izobraževalnih diplom in priznanj - FBI NAA 1994, Human Resources Management, Stress Management, Criminal Justice, Working Place Violence, Crisis Management, Public Affairs, Communication, Threat Management; Six Sigma certified; ISMA Executive Leadership, ISMA Advanced Leadership Program; Kellogg School of Management – ISMA Senior Executive Leadership Program; IMD- Executive Leadership Program.

Andrej Podvršič je bil v preteklosti med drugim tudi generalni konzul Republike Slovenije, Ministrstvo za zunanje zadeve, New York, ZDA (2000-2003), generalni direktor Slovenske policije, Ministrstvo za notranje zadeve (1999-2000) in višji svetovalec predsednika vlade dr. Janeza Drnovška  (1998-1999).

Je član vrste mednarodnih organizacij kot so Slovensko združenje za korporativno varnost, European Institute of Corporate Security Management, IPA (International Police Association), FBI NA (FBI National Academy Associates), IACP (International Association of Chiefs of Police) in ISMA (International Security Managers Association).

Engie-FDJ

G. Faiz DJELLOULI, Head of CITI Cybersecurity – (CISO), ENGIE

Faïz Djellouli is Head of Industrial Cyber Security Competency Center at ENGIE Group (Global Business Consulting / CITI), as well as CISO of multiple industrial Business Units of the Group. He leads a team of about 40 cyber security experts / engineers who work daily for the ENGIE Group's critical facilities by providing support, expertise and solutions through a holistic approach.

He started his career as an industrial automation and mechanics engineer for about 5 years, before switching to IT and cybersecurity for 8 more years, ending notably as CISO of Engie's Energy Management and Trading Business Unit. Through his industrial cybersecurity responsibilities since 2015, he has closed the bridge between his two past experiences. His industrial background has proved a key success factor to the adaptation of traditional IT security programs to critical industrial control systems, as well as the establishment of a collaborative community between security departments and engineering, automation and operations teams.

IKEA_2

G. Aleksandar RAJČEVIĆ - Risk & Compliance Manager South East Europe - IKEA South East Europe

Aleksandar Rajčević, struč.spec.crim, je zaposlen kot vodja Risk & Compliance SEE v podjetju IKEA Hrvatska d.o.o. od 2008. leta in zadolžen za področje koorporativne varnosti v organizacijski enoti podjetja v Jugovzhodni Evropi (Slovenija, Hrvaška, Srbija, Romunija in Ukrajina). Glavna področja delovanja so področja zasebne zaščite, varstva pri delu, varovanja pred požari, zavarovanja oseb in premoženja, kontrole skladnosti z notranjimi pravili in postopki, kontrole in preverjanja usklajenosti artikla z lokalno zakonodajo, varovanjem in varnostjo podatkov.Hkrati je kot vodja tima za upravljanje v kriznih situacijah zadolžen za krizno upravljanje v vseh petih državah.

Je imetnik številnih certifikatov poslovnih ved, ki se jih je udeležil doma in v tujini (področja organizacije, upravljanje s človeškimi viri, upravljanje in obvladovanje tveganj).

Luig

G. Luigi REBUFFI, Secretary General, European Cyber Security Organisation (ECSO)

Founder of ECSO, European Cyber Security Organisation, created to support the PPP on cybersecurity with the European Commission. After having been the initial Chairman of the Board now he is concentrating on activity in the management of the Aasociation as Secretary General.

Previously, he has been initiator and founder of EOS (cooperative company gathering the most important European private security stakeholders to develop and implement European security solutions and services). Close link at high and operational level in EU Institutions and National Administrations as well as national, European and international organisations dealing with security issues. 

Coordination of European activities for the business development of EOS Members in the different security domains (Border Control, Civil Protection / Crisis Management, Fight Terrorism and Crime, Protection of Critical Infrastructures, Cybersecurity, Urban Security). Development of EU strategies, policies and business opportunities leveraging upon technical innovation and economic growth. Leader of a multi-cultural team of 10 people (EOS Team). He has been for 6 years the President of the Steering Board of the French ANR (Agence Nationale de la Recherche) for security research and member of the Security Advisory Group of the E.C. for Security Research.

WAYNE

Dr. Wayne P. BERGERON, Assistant Professor - Criminal Justice, Security and Emergency Management, University of North Alabama, USA

He has taught and presented at both the under-graduate and post-graduate level at numerous military and civilian institutions both within the United States and foreign countries on topics ranging from – counter-terrorism, emergency consequence management, international crime, failed and failing states, interagency coordination, tactical and organizational leadership, civil-military relations, military support to sustainable development and humanitarian assistance, and public and community relations. Institutions. 

He has presented at include: The American Association of Geographers (Effectively Teaching Geopolictics, 2010), The UNA Institute for Learning in Retirement, (Failed and Failing States, 2010 and International Piracy, 2011), multiple presentations from 2001 – 2009 for The Joint Special Operations University, The U.S. Army Special Warfare Center and School, The US Army and US Marine Corps War Colleges, the US Naval Post Graduate Center for Civil Military Relations, The US National Defense University, the NATO School, The United Kingdom Psychological Operations Course, The US Naval Special Warfare Center, the Koffi Annan International Peace Training Center, The US Navy Fleet Information Warfare Center and various international defense academies. He has also worked extensively with the US Department of State, the U.S. Agency for International Development, and various International and Non-Governmental Organization.

marko

Mag. Marko POTOKAR, Security Manager – Lek d.d.

Z delovanjem na področju varovanja informacij in osebnih podatkov je pričel leta 2004. V zadnjih letih je opravljal funkcijo državnega nadzornika za varstvo osebnih podatkov pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije. Je habilitirani predavatelj za predmetno področje varnostne vede na Fakulteti za varnostne vede UM, s sklepom Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje pa mu je podeljen naziv predavatelj višje šole. Je avtor več prispevkov s področja varovanja in informacijskih tehnologij ter operacijskih raziskav. Doktorski študij s področja informacijske varnosti nadaljuje na Fakulteti za varnostne vede, Univerze v Mariboru. Njegovo raziskovalno delo sega na področje preučevanja vseh segmentov informacijske varnosti, s poudarkom vpliva uporabe povezanih informacijskih tehnologij na varnost in zasebnost.

Je letošnji prejemnik nagrade Slovenian Grand Security Award v kategoriji korporativno varnostni manager leta.

Butenko

Ga. Ksenija BUTENKO ČERNE, članica uprave in direktorica Pravnih zadev Lek d.d.

Ksenija je po diplomi na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani v aprilu 1987 svojo poslovno pot začela v Pravni pisarni Gradisa maja 1987. Leta 1991 se je zaposlila v podjetju Slikoplesk kot direktorica Pravno-kadrovskega sektorja. Po opravljenem državnem pravosodnem izpitu v oktobru 1993 se je v začetku leta 1994 zaposlila v Leku d.d. Od prihoda dalje deluje na pravnem področju, predvsem v okviru mednarodno-gospodarskih, statusnih in regulatornih zadev ter na področju prava industrijske lastnine. Od leta 2001 dalje kot izvršna direktorica vodi Pravne zadeve.

Potem ko je Lek postal član poslovne skupine Novartis/Sandoz in je bila v okviru Sandoza oblikovana tudi pravna funkcija, je prevzela odgovornost za globalno pravno podporo na področju Srednje in Vzhodne Evrope in bila v začetku leta 2005 tudi imenovana za regionalno vodjo pravnih zadev Sandoza za področje Srednje in Vzhodne Evrope.

6. julija 2005 jo je nadzorni svet družbe imenoval za članico uprave Leka d.d. Prevzela je odgovornost za upravljanje in zagotavljanje pravno skladnega delovanja družbe z relevantno lokalno in EU zakonodajo ter za delovanje družbe kot družbeno odgovornega podjetja, člana skupine Novartis/Sandoz.

Ksenija Butenko Černe je bila z 2. avgustom 2017 ponovno imenovana za direktorico Pravnih zadev in članico uprave Leka d.d.

Andrej_Tomi

Mag. Andrej TOMŠIČ, namestnik Informacijske pooblaščenke Republike Slovenije

Po končani gimnaziji se je vpisal na Ekonomsko fakulteto v Ljubljani, kjer je leta 2001 diplomiral z zagovorom diplomskega dela Informacijske ceste – infrastruktura digitalne ekonomije, strategije in pristopi. V letu 2002 se je zaposlil na Ministrstvu za informacijsko družbo, kjer je kot član eEUROPE+ 2003 Statistical Working Group deloval predvsem na področju metrike informacijske družbe in bil član naslednjih teles DG INFSO pri Evropski komisiji: eEUROPE +2003 Statistical Working Group, eAccessibility Expert Group, ENISA National Liaison Officer, eEUROPE 2005/ i2010 ter Safer Internet plus Management Committee. 

Leta 2006 je magistriral iz informacijsko upravljavskih ved na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Pri Informacijskem pooblaščencu je zaposlen od maja 2006, ukvarja pa se predvsem s pravnimi, tehnološkimi in družbeno-ekonomskimi izzivi zasebnosti v informacijski družbi. Informacijskega pooblaščenca zastopa v mednarodni delovni skupini IWGDPT in Article 29 Working Party Technology Subgroup. Opravljen ima tečaj in izpit za vodilnega presojevalca za standard varovanja informacij ISO/IEC 27001:2005.  

220px-Ernest_Petri_01610190_6908702943

Prof. dr. Ernest PETRIČ, svetovalec predsednika Republike Slovenije, diplomat in bivši predsednik Ustavnega sodišča RS

Doktoriral je 1965 iz mednarodnega prava na Pravni fakulteti v Ljubljani. Bil je predsednik Zveze jugoslovanskih združenj za OZN, veleposlanik SFRJ v Indiji (1989-91) ter veleposlanik Republike Slovenije v Združenih državah Amerike (1991-97), nato do leta 2000 državni sekretar na Ministrstvu za zunanje zadeve RS (obenem je spet predaval mednarodne odnose na FDV), stalni predstavnik (veleposlanik) Slovenije pri OZN v New Yorku (2000-02) in veleposlanik RS v Avstriji (2002-08). V letih 2006/07 je obenem predsedoval Svetu guvernerjev IAEA (Mednarodne agencije za atomsko energijo) na Dunaju.

Leta 2008 je bil izvoljen za ustavnega sodnika, novembra 2010 je postal predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije. Mandat ustavnega sodnika mu je prenehal aprila 2017. Je član in bivši predsednik ILC (International Law Commission), v kateri je 34 izvoljenih članov, uglednih strokovnjakov za mednarodno pravo iz celotnega sveta, ki predstavljajo različne pravne sisteme in jih imenuje Generalna skupščina Združenih narodov. V njej je aktivno sodeloval pri kodifikaciji in progresivnem razvoju mednarodnega prava. Je tudi član posvetovalnega odbora za nominacije sodnikov Mednarodnega kazenskega sodišča. Objavil je številne članke in razprave v domačih in tujih strokovnih publikacijah in več knjig, od tega štiri s področja mednarodnega prava, ter temeljno delo v slovenskem jeziku o zunanji politiki: Zunanja politika – Osnove teorije in praksa, objavljeno tudi v angleščini in albanščini. Občasno še predava mednarodno pravo na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici, na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani ter na Fakulteti za evropske in državne študije na Brdu pri Kranju. Od 2017 je nepoklicni svetovalec za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v uradu predsednika Boruta Pahorja.

Leta 2006 je bil odlikovan z zlatim redom za zasluge Republike Slovenije.

gorazd-bozic

Mr Gorazd BOŽIČ, SI-CERT

Gorazd Božič je vodja nacionalnega odzivnega centra za omrežne incidente SI-CERT (Slovenian Computer Emergency Response Team). Odzivni center SI-CERT v okviru javnega zavoda Arnes od leta 1995 dalje preiskuje vdore v računalnike, okužbe z računalniškimi virusi in pomaga uporabnikom pri raznovrstnih drugih zlorabah na internetu, tudi preko programa ozaveščanja varninainternetu.si. Med letoma 2000 in 2008 je Gorazd Božič predsedoval evropski skupini odzivnih centrov TF-CSIRT in je predstavnik Slovenije v upravnem odboru Evropske agencije za omrežno in informacijsko varnost ENISA.

unknown

Dr. Dušan Gabrijelčič, Inštitut Jožef Stefan

Dr. Dušan Gabrijelčič je raziskovalec v Laboratoriju za odprte sisteme in omrežja na Institutu Jožef Stefan. Njegova glavna raziskovalna področja so informacijska varnost, omrežna in multimedijska aplikacija. Sodeloval je v številnih nacionalnih in EU projektih, npr. NICE-GLOBAL, EPRI-COM (ACTS), FAIN (FP5), DIADEM, SERENITY (FP6), P2P-Next (FP7).

Antoli

Dr. Krunoslav Antoliš, Police advisor, Associate Professor, Ministry of Interior Croatia

B.Sc. & MSc. in mathematics; MSc. of Law and Business Informatics; PhD. of Social Sciences in the field of information science; Associate Professor and Senior Research Associate of social sciences in the field of information and communication science; Assistant Professor and Research associate of social sciences in the field of security and defense science. College professor with permanent appointment of social sciences in the field of information and communication science. Professor Police College - BC, PA, Ministry of Interior Croatia. Member of the Council for Supervision of Secret Services, the Croatian Parliament 2003 - 2011

The Chairman of the Council for Civilian Oversight of Security and Intelligence Agencies, Croatian Parliament 2011 – 2015. 

As the author and co-author of numerous books and over forty scientific papers in the country and abroad. He has participated in over a hundred international conferences where more than half of that number is participating abroad. He has been an organizer and program designer of numerous international discussions and workshops. He attended numerous scientific and professional trainings in the country and abroad (USA, England, Germany, Poland ...).

He has participated as a member of the 25 organizational / program committee of international scientific / professional conferences, and as the president of 4 organizational committee and three program committees of international conferences. 

He was the chairman of the research project "New security threats and critical national infrastructure", and the chairman of the government Commission for the preparation of the "Draft Strategy for the Prevention and Suppression of Terrorism," and as a member of the project team participated in 10 international projects, 7 national research projects and 4 national expert and 2 national international projects.

He is a member of five professional associations, and three years was the executive director of the association, George C. Marshall Club Croatia.

IMG_2542_2

Mr Stefano Bracco, Knowledge Manager - Team Leader of the Security Office in the Director's Office at Agency for the Cooperation of Energy Regulators

He has been working in EU Institutions/Bodies for the past 20 years, focusing on implementation of policies in different areas. He has been a researcher and co-author of papers published in peer-reviewed international journals or presented at international scientific conferences, covering several topics (Energy, Nuclear Energy, Natural Language Processing and Bio-Informatics). He has an extensive knowledge of energy cybersecurity in Europe. He is chairman and co-chairman of Task Forces focusing on cybersecurity for Energy from a Regulatory perspective and member of the Expert Group on Cybersecurity within the Smart Grid Task Force of the European Commission. He has been serving the EU Institutions and Bodies around Europe and is actually living in Slovenia, where the Agency is located.

S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.
V REDU
Cookies help us deliver our services. By using our services you agree to our use of cookies.
OK