Institut za korporativno varnostne študije, ICS-Ljubljana predstavlja institucijo, ki s svojimi strokovnjaki zagotavlja visoko kvalitetne storitve na področju obvladovanja tveganj povezanih z varovanjem tajnih podatkov in poslovnih skrivnosti. Visoko strokovnost dokazujejo kadrovske reference strokovnjakov, ki s svojim akademskim, strokovnim in sodno izvedeniškim delom izvajajo storitve na področju varovanja tajnih podatkov in poslovnih skrivnosti. Različne mednarodne in nacionalne reference zadovoljnih partnerjev so garant, da za vložena sredstva dobite izredno kakovostno storitev.

Svetujemo organom in organizacijam pri organizaciji dela ter načrtovanju varovanja tajnih podatkov in poslovnih skrivnosti. Še posebej v tem okviru želimo poudariti pomen varnostnih ukrepov za vzpostavitev varnostnih območij pri varovanju tajnih podatkov, poslovnih skrivnosti, dokumentarnega in arhivskega gradiva in drugih vsebin, ki jih posamezni organi ali organizacije želijo zavarovati pred njihovo odtujitvijo ali nepooblaščenim uničenjem.

Izvajamo osnovno in dodatno usposabljanje oseb s področja varovanja tajnih podatkov.

Na področju varovanja osebnih podatkov vam izdelamo:

 • Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov,
 • Katalog zbirk osebnih podatkov izpolnimo obrazce RZOP,
 • pripravimo ustrezne pogodbe in izjave.

USPOSABLJANJE

V okviru usposabljanja, kjer vam bodo predavali najvidnejši slovenski strokovnjaki z obravnavanega področja vam nudimo strokovno osnovno in dodatno usposabljanje zaposlenih z vsebinami:

 • Zakona o tajnih podatkih;
 • Uredbe o varovanju tajnih podatkov;
 • Uredbe o varnostnem preverjanju in izdaji dovoljenj za dostop do tajnih podatkov;
 • Uredbe o ugotavljanju izpolnjevanja pogojev  za posredovanje tajnih podatkov drugi organizaciji;
 • Uredbe o notranjem nadzoru nad izvajanjem zakona o tajnih podatkih in predpisov, izdanih na njegovi podlagi;
 • Uredbe o izvajanju inšpekcijskega nadzora na področju varovanja tajnih podatkov in vsebini posebnega dela strokovnega izpita za inšpektorja;
 • Sklepu o določitvi pogojev za varnostnotehnično opremo, ki se sme vgrajevati v varnostna območja ter
 • z vsebinami dodatnega usposabljanja, ki jih določi predstojnik organa ali organizacije v skladu z uredbo, ki jo določi nacionalni varnostni organ z inšpekcijskima organoma. 

Usposabljanje  poteka do osem šolskih ur. Po končanem usposabljanju udeleženci prejmejo potrdilo o opravljenem usposabljanju.

 

NAČRTOVANJE

 V ICS-Ljubljana za vas izvedemo:

 • celovito analizo tveganj in groženj za varnost prostorov in objektov;
 • načrtovanje potrebne varnostno tehnične ukrepe za zagotavljanje celovite varnosti prostorov in objektov s poudarkom na varovanje tajnih podatkov in poslovnih skrivnosti;
 • načrtovanje sistema organizacije dela za varovanje tajnih podatkov in poslovnih skrivnosti.

 

SVETOVANJE

 V ICS-Ljubljana vam svetujemo glede:

 • izbora ustreznih prostorov za varnostna območja, kjer boste varovali tajne podatke ali poslovne skrivnosti;
 • izbora ustrezne varnostno-tehnične opreme, ki se sme vgrajevati v varnostna območja;
 • nabora organizacijskih ukrepov za varovanje tajnih podatkov in poslovnih skrivnosti;
 • izbora strokovnega izvajalca za vgradnjo predpisane varnostnotehnične opreme v varnostna območja;
 • izbora strokovne varnostne službe za izvajanje fizičnega in tehničnega varovanja objektov.

 Z svojimi več letnimi izkušnjami vam poleg navedenega svetujemo pri izvajanju postopkov in ukrepov za odkrivanje nedovoljenega odtekanja poslovnih skrivnosti v organizacijah.

 

IZDELAVA DOKUMENTACIJE

V ICS-Ljubljana vam izdelamo:

 • analizo stanja varnostni prostorov in objektov;
 • načrt potrebnih ukrepov za zagotavljanje varnosti prostorov in objektov, v katerih se varujejo tajni podatki in poslovne skrivnosti;
 • varnostne načrte za varovanje tajnih podatkov in poslovnih skrivnosti;
 • pravilnike o tajnih podatkih za organe in organizcije;
 • postavitev organizacije dela za varovanje tajnih podatkov.
S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev. Z uporabo naših storitev se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.
V REDU
Cookies help us deliver our services. By using our services you agree to our use of cookies.
OK